Udstykningsloven § 16

  1. § 16
    Der må ikke stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum end
    1. 1) 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom, eller
    2. 2) 10 år, såfremt arealet udgør en del af en umatrikuleret ejendom.
  2. Stk. 2.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke gælder, når retten angår anbringelse af en teknisk indretning på et areal af ubetydelig størrelse.