Udlændingeloven § 46 g

  1. § 46 g
    Afgørelser efter § 25, nr. 1, træffes af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  2. Stk. 2.
    En afgørelse efter stk. 1 om, at udlændingen udvises, indbringes for retten efter reglerne i kapitel 7 b, medmindre udlændingen skriftligt over for Udlændinge- og Integrationsministeriet giver afkald herpå.