Lov om Udbetaling Danmark § 33

  1. § 33
    Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Lovens §§ 28 og 32 træder i kraft den 15. april 2012.
  3. Stk. 3.
    §§ 2-7, 11 og 12 i lov nr. 1594 af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark ophæves den 1. oktober 2012. § 15 i lov nr. 1594 af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark ophæves den 15. april 2012.