Lov om Udbetaling Danmark § 32 a

  1. § 32 a
    § 19, stk. 1, 2. pkt., og §§ 25 og 29 finder tilsvarende anvendelse for Folketingets Administration.