Timeshareloven § 2

  1. § 2
    Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
  2. Stk. 2.
    Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale.
  3. Stk. 3.
    Som forbrugeraftale anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere en aftale som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, der er indgået eller formidlet for en forbruger (sælgeren) af en erhvervsdrivende.