Teleloven § 25

  1. § 25
    Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur opkræver nummerafgifter hos de udbydere, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i medfør af § 24, stk. 1, har tildelt eller tildeler numre, nummerserier, koder eller adresser, og hos de offentlige myndigheder og virksomheder, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har tildelt eller tildeler koder, jf. regler fastsat i medfør af § 24, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Afgifter som anført i stk. 1 fastsættes årligt på finansloven og offentliggøres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
  3. Stk. 3.
    Pligten til betaling af de i stk. 1 nævnte nummerafgifter påhviler til enhver tid den udbyder, der af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er tildelt de pågældende numre, nummerserier, koder eller adresser, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier, koder eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Pligten til betaling af de i stk. 1 nævnte nummerafgifter påhviler endvidere den offentlige myndighed eller virksomhed, der af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er tildelt koder til brug for m2m-kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.