Teleloven § 24

  1. § 24
    Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tildeler efter anmodning inden for rammerne af de i medfør af § 21 fastsatte regler numre, nummerserier, koder og adresser til enhver, der erhvervsmæssigt udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller forsyningspligtydelser.
  2. Stk. 2.
    Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte nærmere regler om tildeling af koder, jf. stk. 1, til offentlige myndigheder og virksomheder, der anvender elektroniske kommunikationstjenester til brug for machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) via et elektronisk kommunikationsnet som led i deres opgaveløsning.