Teleloven § 20

  1. § 20
    Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fører tilsyn med overholdelse af reglerne i §§ 3-6, § 10, stk. 1 og 2, og §§ 11 og 14-19 og regler og vilkår udstedt i medfør heraf.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i §§ 7-9 og regler udstedt i medfør heraf.