SU-loven § 7

 1. § 7
  Uddannelsesstøtte gives som:
  1. 1) Stipendium.
  2. 2) Studielån.
  3. 3) Slutlån til afslutning af en uddannelse, der gives støtte til inden for klippekortet.
 2. Stk. 2.
  Studielån efter stk. 1, nr. 2, gives kun sammen med stipendium.
 3. Stk. 3.
  Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelse, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde.
 4. Stk. 4.
  Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg til uddannelsessøgende, der er
  1. 1) enlige forsørgere eller
  2. 2) forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU, eller en person, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.
 5. Stk. 5.
  Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån kan uddannelsessøgende, der er forsørgere, optage et supplerende studielån.
 6. Stk. 6.
  Sammen med stipendium og studielån kan gives et supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at godkendelsen af, at en uddannelse giver ret til uddannelsesstøtte, ikke omfatter dette supplerende stipendium.
 7. Stk. 7.
  Uddannelsesstøtte gives med et beløb pr. kalendermåned (støttemåned) i et kalenderår (støtteåret). Inden for klippekortet gives stipendium og studielån med klip og slutlån med slutlånsrater.