SU-loven § 13

 1. § 13
  Uddannelsesstøtte gives uden for klippekortet til:
  1. 1) Undervisning på folkeskoleniveau og almen voksenuddannelse. Sammen med uddannelsesstøtte til almen voksenuddannelse kan der gives uddannelsesstøtte til forberedende voksenundervisning (FVU) til uddannelsessøgende på 18 og 19 år.
  2. 2) Ungdomsuddannelse, herunder studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne.
  3. 3) Gymnasial supplering i form af korte, intensive forløb som
   1. a) gymnasiale suppleringskurser (gsk),
   2. b) enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelsen eller
   3. c) supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen eller en højere forberedelseseksamen.
  4. 4) Gymnasiale indslusningsforløb for indvandrere (GIF).
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesstøtte til undervisning, uddannelse og supplering efter stk. 1, herunder om,
  1. 1) hvilke uddannelser og hvilken gymnasial supplering der er omfattet af stk. 1, og
  2. 2) at der ikke gives uddannelsesstøtte til
   1. a) en ny ungdomsuddannelse, når den uddannelsessøgende har påbegyndt fem ungdomsuddannelser med uddannelsesstøtte, og
   2. b) en ny gymnasial uddannelse, når den uddannelsessøgende tidligere har gennemført en gymnasial uddannelse.
 3. Stk. 3.
  Det nævnte månedlige supplerende stipendium, jf. § 7, stk. 6, jf. § 11, som tilskud til dækning af betaling for undervisning kan ikke gives for de anførte gymnasiale suppleringsforløb i stk. 1, nr. 3 og nr. 4, litra a og b.
 4. Stk. 4.
  Uddannelsessøgende kan fravælge uddannelsesstøtte for en eller flere måneder i hvert støtteår. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om fravalg af støtte, herunder frister for fravalget.