Studielånsloven § 4

  1. § 4
    Studielån, der indfries efter § 3, administreres af Restanceinddrivelsesmyndigheden, der søger kravene inddrevet hos låntagerne. Det samme gælder studielån, der er overført til Restanceinddrivelsesmyndigheden efter § 1 a, men som opsiges på grund af misligholdelse.
  2. Stk. 2.
    (Ophæves).