Studielånsloven § 1 a

  1. § 1 a
    Efter anmodning kan et statsgaranteret studielån overføres til Økonomistyrelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan på statskassens vegne yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren fastsætter regler for administrationen af studielån, der overføres til Restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1, samt regler om rente, rykkergebyrer og ekspeditionsgebyrer, klageadgang og klagefrist.