Straffuldbyrdelsesloven § 24

  1. § 24
    En indsat i et lukket fængsel skal overføres til åbent fængsel, når
    1. 1) betingelserne i § 22, stk. 3-6, og § 25, stk. 2-4 og 6, ikke længere er opfyldt, eller
    2. 2) overførsel til åbent fængsel i øvrigt ikke anses for betænkelig.
  2. Stk. 2.
    Overførsel til åbent fængsel kan undlades, hvis den resterende straffetid er ganske kort.