Straffeloven § 8 b

  1. § 8 b
    Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, når handlingen er omfattet af § 183 a og er foretaget af en person, der på tidspunktet for sigtelsen
    1. 1) har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet eller
    2. 2) befinder sig her i landet.
  2. Stk. 2.
    Retsforfølgning for handlinger omfattet af stk. 1 kan tillige omfatte overtrædelser af §§ 237 og 244-248, som er begået i forbindelse med overtrædelsen af § 183 a.