Straffeloven § 237

  1. § 237
    Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.