Spilleloven § 52

  1. § 52
    Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelser af en bestyrer eller ansat, jf. § 38, stk. 4, eller § 39, stk. 4, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen bestemmer andet.