Spilleloven § 38

 1. § 38
  Bestyreren, jf. § 37, skal forud for sin tiltrædelse godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 1, 2 og 4.
 2. Stk. 2.
  Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spillestedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.
 3. Stk. 3.
  En godkendt bestyrer skal give spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.
 4. Stk. 4.
  Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.
 5. Stk. 5.
  En godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.