Spilleloven § 39

 1. § 39
  En ansat i landbaserede kasinoer skal forud for ansættelsen godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at den ansatte er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 og 4.
 2. Stk. 2.
  En ansat kan ikke godkendes, hvis den ansatte eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på den ansattes arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på forsvarlig måde.
 3. Stk. 3.
  En godkendt ansat skal give spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.
 4. Stk. 4.
  Godkendelsen af en ansat kan tilbagekaldes, hvis den ansatte ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.
 5. Stk. 5.
  En godkendelse af en ansat bortfalder, hvis den ansatte ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.