Spilleloven § 26

 1. § 26
  Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til personer, der
  1. 1) er fyldt 21 år,
  2. 2) ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
  3. 3) ikke har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering,
  4. 4) ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, og
  5. 5) ikke har forfalden gæld til det offentlige.
 2. Stk. 2.
  Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til personer, der ikke har bopæl her i landet eller et andet EU- eller EØS-land, såfremt ansøger har udpeget en godkendt repræsentant, jf. § 30.