Spilleafgiftsloven § 12

 1. § 12
  Indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster efter § 19 i lov om spil skal betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten.
 2. Stk. 2.
  Der skal af spilleautomater opstillet i en restauration ud over den i stk. 1 nævnte afgift betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 27.400 kr. (2010-niveau).
 3. Stk. 3.
  Der skal af spilleautomater opstillet i en spillehal ud over den i stk. 1 nævnte afgift betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 228.500 kr. (2010-niveau). Beløbet på 228.500 kr. (2010-niveau) tillægges 2.700 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat for indtil 50 spilleautomater og 1.350 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat derudover.
 4. Stk. 4.
  Afgiften efter stk. 1-3 opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal.
 5. Stk. 5.
  Beløbene i stk. 2 og 3 reguleres efter personskattelovens § 20.