Spilleloven § 19

  1. § 19
    Der kan gives tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og i restaurationer med alkoholbevilling.
  2. Stk. 2.
    I restaurationer kan der maksimalt gives tilladelse til opstilling af tre gevinstgivende spilleautomater.