Spildevandsafgiftsloven § 28

  1. § 28
    Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren. Skatteministeren kan bestemme, at § 4 skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.