Spildevandsafgiftsloven § 17

  1. § 17
    Der betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift. § 8, nr. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.