Spildevandsafgiftsloven § 16

  1. § 16
    Påbegyndes en afregningsperiode i en periode med én afgiftssats og afsluttes i den umiddelbart efterfølgende periode med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af udledningen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.
  2. Stk. 2.
    Foretages der måling, hvor den faktiske andel af udledningerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne anvendes ved opgørelsen, jf. stk. 1.