Spildevandsafgiftsloven § 13

 1. § 13
  Registrerede spildevandsudledere skal føre et regnskab over den udledte mængde spildevand eller de tilknyttede ejendommes samlede vandforbrug, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.
 2. Stk. 2.
  Den, der opgør koncentrationen af totalnitrogen, totalfosfor og BI5 (modificeret) efter måling, skal føre et regnskab over målinger, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.
 3. Stk. 3.
  Registrerede spildevandsudledere, der betaler afgift på grundlag af anmeldte maksimale eller minimale koncentrationer, skal kunne fremlægge dokumentation, der kan danne grundlag for kontrollen med de anmeldte koncentrationer.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for spildevandsudledernes regnskabsførelse, måleudstyr og regler for måling m.v.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere krav til dokumentationen efter stk. 3.