Socialtilsynsloven § 6

 1. § 6
  Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.
 2. Stk. 2.
  Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:
  1. 1) Uddannelse og beskæftigelse.
  2. 2) Selvstændighed og relationer.
  3. 3) Målgrupper, metoder og resultater.
  4. 4) Sundhed og trivsel.
  5. 5) Organisation og ledelse, jf. dog stk. 3.
  6. 6) Kompetencer.
  7. 7) Økonomi, jf. dog stk. 3.
  8. 8) Fysiske rammer.
 3. Stk. 3.
  Er tilbuddet omfattet af § 66, stk. 1, nr. 8, i lov om social service, fører socialtilsynet ikke tilsyn med tilbuddets organisation, ledelse og økonomi, jf. stk. 2, nr. 5 og 7, og §§ 13-18.
 4. Stk. 4.
  Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske tilsyn og vurderingen af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for kvalitetstemaerne, jf. stk. 2.