Socialtilsynsloven § 24

  1. § 24
    Socialstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver, deltager i tilsynsbesøg, gennemfører faglige undersøgelser og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.
  2. Stk. 2.
    Socialtilsynene skal på anmodning fra Socialstyrelsen tilvejebringe og indsende de oplysninger, som Socialstyrelsen anmoder om.