Socialtilsynsloven § 22

 1. § 22
  Socialtilsynet skal registrere oplysninger på Tilbudsportalen, jf. § 14 i lov om social service, om tilbud omfattet af § 4, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Oplysningerne skal bl.a. angå
  1. 1) godkendelse af tilbud,
  2. 2) tilbuddets aktuelle status i forhold til godkendelsen, herunder oplysning om eventuelle vilkår, påbud og skærpet tilsyn, og
  3. 3) resultaterne af udført tilsyn med et tilbud.
 3. Stk. 3.
  Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om indberetningerne efter stk. 1.