Skovloven § 56

 1. § 56
  For tilsyn med foranstaltninger, der er udbetalt tilskud til, gælder særligt:
  1. 1) Miljø- og fødevareministeren, eller den han bemyndiger hertil, har under tilsyn efter § 49 også adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v. Det gælder også materiale, der opbevares i digital form.
  2. 2) Det materiale, der er nævnt i nr. 1, skal udleveres til den tilsynsførende på dennes begæring.
  3. 3) Til brug for tilsynet kan ministeren indhente nødvendige oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder.
 2. Stk. 2.
  Modtageren af tilskud skal i hele støtteperioden underrette ministeren, hvis vilkårene for at modtage tilskud ikke længere opfyldes.