Skibsmålingsloven § 2

 1. § 2
  Danske skibe af en længde på 24 m og derover med undtagelse af krigsskibe skal måles og være forsynet med gyldigt internationalt målebrev (1969), jf. dog § 13, stk. 2 og 3. Skibets længde bestemmes i overensstemmelse med konventionens artikel 2, nr. 8.
 2. Stk. 2.
  Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et skib for måling.
 3. Stk. 3.
  Udenlandske skibe kan måles og forsynes med målebrev efter reglerne i konventionens artikel 8.
 4. Stk. 4.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte, at lovens forskrifter med de begrænsninger, som internationale overenskomster og aftaler med andre stater medfører, anvendes på udenlandske skibe, når disse anløber dansk havn.
 5. Stk. 5.
  For skibe af under 24 m længde fastsætter erhvervs- og vækstministeren nærmere regler om måling og forsyning med målebrev.