Skatteindberetningsloven § 6

  1. § 6
    Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har ydet et vederlag, jf. ligningslovens § 16, stk. 4-6 og 9, i form af at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, eller i form af at der er stillet en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, skal indberette herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, når vederlaget er ydet til en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Endvidere skal der indberettes om udbytte, der er udloddet til en hovedaktionær, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 5.
  2. Stk. 2.
    Indberetningen skal indeholde oplysninger om vederlagets art og værdien af det samlede vederlag til modtageren i den pågældende kalendermåned.