Skatteindberetningsloven §§ 34-36

 1. § 34
  Udbetaling Danmark skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysning om:
  1. 1) Identiteten af den bidragspligtige.
  2. 2) Identiteten af den bidragsberettigede.
  3. 3) Størrelsen af det betalte bidrag i det forudgående kalenderår med angivelse af, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.
 1. § 35
  Beskæftigelsesministeriet skal for hver enkelt bidragsyder hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de fleksydelsesbidrag, der efter lov om fleksydelse er modtaget i det forudgående kalenderår.
 1. § 36
  Udbetaling Danmark skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, som er modtaget i det forudgående kalenderår, af beløb omfattet af
  1. 1) § 19 a, stk. 1, litra b og c, i lov om arbejderboliger på landet og
  2. 2) § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.