Skatteindberetningsloven § 29 b

 1. § 29 b
  Investorfradragsfonde skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 2, der danner grundlag for investorfradrag, og som fonden har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af investor.
  3. 3) Oplysning om de andele, der danner grundlag for investorfradrag, og om andelenes anskaffelsestidspunkt og -sum.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2.