Skadesforsikringsafgiftsloven § 5

  1. § 5
    Afgiften betales af forsikringsvirksomheder, der indgår eller har indgået aftaler om skadesforsikring, jf. § 1.