Skadesforsikringsafgiftsloven § 1

 1. § 1
  Der skal betales afgift til statskassen af præmier for skadesforsikringer i følgende tilfælde:
  1. 1) Når forsikringsaftalen er indgået her i landet,
  2. 2) når den forsikrede risiko er placeret her i landet, uanset hvor aftalen er indgået, eller
  3. 3) når parterne er hjemmehørende her i landet, medmindre ingen del af præmien skal betales her i landet.
 2. Stk. 2.
  Hvis risikoen for en forsikringsaftale er placeret i en anden stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er forsikringspræmien ikke omfattet af afgiftspligt efter stk. 1, uanset hvor aftalen om forsikring indgås.
 3. Stk. 3.
  Ved skadesforsikring forstås forsikring af risici, der er kategoriseret som skadesforsikring i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed.