Seniornedslagsloven § 16

 1. § 16
  Arbejdsmarkedets Tillægspension kan til brug for administrationen af denne lov indhente oplysninger, herunder i elektronisk form, fra andre offentlige myndigheder, herunder kommunerne og regionerne, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Feriekonto og indkomstregisteret om
 2. Stk. 2.
  Offentlige myndigheder og kredsen af nedslagsberettigede personer skal på begæring overlade Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ankenævnet for ATP m.m. enhver oplysning, som har betydning for Arbejdsmarkedets Tillægspension og ankenævnets afgørelser i henhold til denne lov.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige til brug for opgørelse af en persons beskæftigelsesgrad inden for perioden fra og med det indkomstår, hvor personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at sikre, at beskæftigelsesgraden er korrekt opgjort.
 4. Stk. 4.
  Arbejdsmarkedets Tillægspension kan videregive ovennævnte oplysninger til Ankenævnet for ATP m.m. med henblik på ankenævnets behandling af klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser, jf. § 15. Oplysningerne kan videregives i elektronisk form.