Selskabsloven § 5

  1. § 5
    I denne lov forstås ved: