Selskabsloven § 175

 1. § 175
  Det centrale ledelsesorgan skal senest 4 uger efter udløbet af hvert regnskabsår registrere eller anmelde, hvor stor en kapitalforhøjelse der er foretaget i året, hvis
  1. 1) tegning af kapitalandele sker på grundlag af konvertible gældsbreve eller warrants,
  2. 2) den frist for tegningen, der er fastsat i beslutningen, er længere end 12 måneder og
  3. 3) det fastsatte mindstebeløb for kapitalforhøjelsen er tegnet og indbetalt, jf. § 33.
 2. Stk. 2.
  Det centrale ledelsesorgan kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen.
 3. Stk. 3.
  Er registrering eller anmeldelse i henhold til stk. 1 ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter tegningsfristens udløb, eller nægtes registrering, skal allerede indbetalte beløb tilbagebetales, jf. § 177, stk. 3.