Selskabsloven § 177

  1. § 177
    Beslutningen om kapitalforhøjelsen bortfalder, hvis registrering nægtes.
  2. Stk. 2.
    Beslutningen bortfalder også, hvis registrering ikke er sket eller anmeldelse ikke er modtaget senest 12 måneder efter beslutningen.
  3. Stk. 3.
    Hvis beslutning om kapitalforhøjelse ikke bliver registreret, skal allerede indbetalte beløb uden fradrag af omkostninger hurtigst muligt tilbagebetales, og andre værdier end kontanter skal hurtigst muligt leveres tilbage.