Sektorforskningsloven § 1

  1. § 1
    Loven gælder for statsinstitutioner, der har forskning som et hovedformål, jf. dog stk. 2. Loven gælder ikke for institutioner under Kulturministeriet eller for universiteterne.
  2. Stk. 2.
    Uddannelses- og forskningsministeren bekendtgør efter aftale med vedkommende minister, hvilke institutioner der er omfattet af denne lov.
  3. Stk. 3.
    Vedkommende minister hører inden oprettelse af en ny institution eller nedlæggelse af en eksisterende institution Det Frie Forskningsråd, om der af forskningsfaglige grunde er behov for institutionen.