Scenekunstloven § 15 d

 1. § 15 d
  Statens Kunstfond kan iværksætte evaluering af egnsteatre. Evalueringen gennemføres i dialog med egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune.
 2. Stk. 2.
  Statens Kunstfond kan efter en evaluering i henhold til stk. 1 i tilfælde, hvor teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig, beslutte, at statsrefusion efter § 15 a og tilskud efter § 15 b ophører. Ophør af statstilskuddet kan kun effektueres i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale.
 3. Stk. 3.
  Afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om evaluering af egnsteatre.