Scenekunstloven § 15 b

  1. § 15 b
    Staten kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde driftstilskud til egnsteatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud, der ydes efter stk. 1, herunder kriterier for tildeling af tilskud.