SCE-loven § 20

  1. § 20
    Overtrædelse af lovgivning, som i medfør af SCE-forordningen eller denne lovs §§ 6, 8 eller 9 finder anvendelse på
    1. 1) et SCE-selskab,
    2. 2) en filial af et udenlandsk SCE-selskab eller
    3. 3) en person i relation til et SCE-selskab eller en filial af et udenlandsk SCE-selskab,