Revisorloven § 25

 1. § 25
  Revisionsvirksomheden og revisor skal sikre, at den eller de revisorer, der underskriver revisionspåtegningen for virksomheder som nævnt i stk. 2, senest 7 år efter at vedkommende er udpeget til opgaven, udskiftes for en periode af mindst 3 år.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der ikke er omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3, men som i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier, er omfattet af stk. 1, indtil de ikke længere opfylder kriterierne:
  1. 1) En medarbejderstab på 2.500 personer,
  2. 2) en balancesum på 5 mia. kr. og
  3. 3) en nettoomsætning 5 mia. kr.
 3. Stk. 3.
  § 1 a, stk. 2 og 3, finder anvendelse ved beregning af størrelserne efter stk. 2.