Retssikkerhedsloven § 51

 1. § 51
  Ankestyrelsens afgørelser træffes
  1. 1) af direktøren eller den, direktøren overlader sine beføjelser til, eller
  2. 2) med medvirken af beskikkede medlemmer.
 2. Stk. 2.
  Når Ankestyrelsen træffer afgørelse med medvirken af beskikkede medlemmer, træffes afgørelsen af
  1. 1) direktøren, vicedirektøren eller vicedirektørerne, et antal ankechefer eller andre ansatte, som opfylder uddannelseskravet i stk. 3, og
  2. 2) medlemmer, der udpeges efter § 52.
 3. Stk. 3.
  Direktøren, vicedirektøren eller vicedirektørerne og ankecheferne skal have bestået juridisk, statsvidenskabelig eller økonomisk eksamen eller anden dermed ligestillet eksamen. Deres ansættelsesområde er alene Ankestyrelsen.