Retssikkerhedsloven § 52

 1. § 52
  Social- og boligministeren fastsætter antallet af beskikkede medlemmer og stedfortrædere, der udpeges af social- og boligministeren efter indstilling fra
  1. 1) Dansk Arbejdsgiverforening,
  2. 2) Fagbevægelsens Hovedorganisation,
  3. 3) KL (Kommunernes Landsforening) og
  4. 4) Danske Handicaporganisationer.
 2. Stk. 2.
  Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen. Udpegning sker med virkning fra den 1. juni i året efter det kommunale valgår. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.
 3. Stk. 3.
  Som medlemmer kan ikke udpeges personer, der tidligere i to fulde perioder har været beskikket som medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.