Restaurationsloven § 22

 1. § 22
  Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en af loven omfattet virksomhed udøves uden tilladelse af en person, der er fyldt 21 år, når serveringen af stærke drikke foregår indendørs for højst 150 personer og de stærke drikke kun består i øl og bordvin. Politiet skal underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde virksomheden.
 2. Stk. 2.
  Politiet kan ved fester, møder og lignende særlige lejligheder tillade, at en person, der er fyldt 21 år, forestår servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om deltagerantallet omfatter flere end 150 personer.
 3. Stk. 3.
  Politiet kan i øvrigt ved de lejligheder, som er nævnt i stk. 1, tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 21 år, udøver en af loven omfattet virksomhed. Hvis et arrangement afholdes med et velgørende formål eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, kan politiet tillade, at serveringen forestås af en person, der er fyldt 21 år. Det samme gælder, hvis ingen bevillingshaver vil påtage sig servering.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om gebyr for tilladelser efter stk. 2 og 3.
 5. Stk. 5.
  Serveringspersonalet skal være fyldt 18 år, såfremt der serveres stærke drikke.
 6. Stk. 6.
  Bestemmelserne i § 16, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse ved arrangementer efter stk. 2 og 3.
 7. Stk. 7.
  Med bevillingshaver i stk. 3 sidestilles en godkendt bestyrer, jf. § 15, stk. 2.
 8. Stk. 8.
  Højskolers, landbrugsskolers og lignende institutioners servering ved fælles måltider for deltagere ved institutionens sammenkomster og møder kan ske uden tilladelse fra politiet.