Restaurationsloven § 15

  1. § 15
    Bestyrere skal opfylde betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 1 og 3, og § 16, stk. 2. De må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil lede serveringsstedet på forsvarlig måde.
  2. Stk. 2.
    Bestyrere skal godkendes af bevillingsmyndigheden. Godkendelsen bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, 1. pkt.