Restaurationsloven § 10 a

 1. § 10 a
  Alkoholbevilling kan kun gives til virksomhed, hvor servering af stærke drikke sker fra et bestemt serveringssted, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Der kan desuden gives alkoholbevilling, hvis servering af stærke drikke sker i
  1. 1) tog, turistbusser, fly og skibe i fart eller
  2. 2) busser i international rutefart, hvor rutens længde er mindst 200 km.
 3. Stk. 3.
  Stærke drikke må kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling, jf. § 1, stk. 5.
 4. Stk. 4.
  Servering af stærke drikke må ikke påbegyndes, før vedkommende myndighed har godkendt de pågældende lokaler.