Restaurationsloven § 1

 1. § 1
  Denne lov omfatter restaurationsvirksomhed, hvorved forstås selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke. Endvidere omfatter loven servering af stærke drikke ved enkeltstående arrangementer, jf. § 22.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelserne i § 26, stk. 3, § 28, § 31, stk. 2, og §§ 32, 33 og 38 finder tilsvarende anvendelse ved salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet.
 3. Stk. 3.
  Ved servering forstås i denne lov salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet.
 4. Stk. 4.
  Ved stærke drikke forstås i denne lov drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover.
 5. Stk. 5.
  Kun personer og selskaber m.v., der har alkoholbevilling, må forestå servering af stærke drikke, jf. dog §§ 20-22.
 6. Stk. 6.
  Offentlige institutioners virksomhed omfattes ikke af lovens kapitel 3.